Σας ακούμε,
προχωράμε μαζί.

Ανακοίνωση Ίδρυσης Κοινωνικής Συμφωνίας

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης της "Κοινωνικής Συμφωνίας", την Τετάρτη 14 Μαρτίου και ώρα 12.00 μ.μ.