Ιδρυτική Δήλωση

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/koinonik/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

Α. Ιδρύεται νέο πολιτικό κόμμα με τον τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και με έδρα την Αθήνα, το οποίο δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα υπάρχουν Ελληνικές κοινότητες. Το έμβλημα του κόμματος είναι δύο ανεμίζοντα ιστία, χρωματισμένα σε δύο διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου χρώματος και τοποθετημένα δεξιά των λέξεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, οι οποίες είναι διατεταγμένες η μία κάτω από την άλλη. Κάτω από τις λέξεις   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ακολουθεί υπότιτλος με τις λέξεις: Για την  Ελλάδα. Στην Ευρώπη.

Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η οργάνωση και η λειτουργία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ εδράζονται στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της διαφάνειας, της πιστής αντιπροσώπευσης των πολιτών, της συλλογικότητας, του σεβασμού των αποφάσεων των οργάνων του κόμματος και της συλλογικής Βούλησης των μελών και των φίλων της. Το κόμμα θα προασπίζει την Εθνική Ανεξαρτησία, την Εθνική Κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας, το Δημοκρατικό Κοινοβουλευτικό Πολίτευμα και το Σύνταγμα, θα προωθεί δε το κοινωνικό κράτος δικαίου και την κοινωνική συνοχή.

Το καταστατικό του κόμματος θα αποφασισθεί και θα εγκριθεί από το πρώτο τακτικό Συνέδριο που θα συγκληθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012. Θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες για τις καταστατικές αρχές και ρυθμίσεις του κόμματος, ώστε η κοινωνία των πολιτών να έχει άμεση επιρροή στη θεσμική λειτουργία του νέου κόμματος.

 

Β. Προσωρινές Καταστατικές Ρυθμίσεις

  1. Μέχρι την έγκριση του καταστατικού από το πρώτο τακτικό Συνέδριο και την εκλογή των Οργάνων του κόμματος, το κόμμα θα διοικείται και θα εκπροσωπείται από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.
  2. Η διοίκηση και λειτουργία του κόμματος από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή θα βασίζεται στις ακόλουθες ρυθμίσεις, οι οποίες επέχουν θέση καταστατικών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του Καταστατικού του κόμματος :

2.1. Η διοίκηση ασκείται συλλογικά από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία για όλα τα θέματα διοίκησης, εκπροσώπησης και λειτουργίας του κόμματος και αποτελεί το ανώτατο καθοδηγητικό πολιτικό όργανο του κόμματος.

2.2. Η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από :

α) Τον Πρόεδρο του Κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής

β) Τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

γ) Τον Γραμματέα της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής και

δ) δέκα (10) μέλη.

2.3. Τα μέλη της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής θα έχουν τις ακόλουθες ειδικότερα αρμοδιότητες:

(α) Ο Πρόεδρος του κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής προεδρεύει όλων των συλλογικών κομματικών οργάνων, έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού του έργου της Διοικούσας Επιτροπής και της αποτελεσματικής προβολής των θέσεων του κόμματος, το οποίο και εκπροσωπεί στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό. Επίσης, υποβάλλει υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες και θεωρείται ότι λαμβάνει σταυρούς προτίμησης το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο του οποίου περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.

(β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από τον Κανονισμό της Βουλής στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ηγείται του προεκλογικού αγώνα του κόμματος και ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Συντάγματος.

(γ) Ο Γραμματέας της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής έχει την ευθύνη της οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος και της αποτελεσματικής υλοποίησης των αποφάσεων της  Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής.

(δ) Πέραν των ανωτέρω, η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή αναθέτει με απόφασή της στα μέλη της την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων.

(ε) Ο Πρόεδρος του κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ο Γραμματέας της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής αποτελούν την Πολιτική Γραμματεία της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής.

2.4. Η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή, έχει περαιτέρω τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Την προώθηση και διάδοση των ιδεών, του προγράμματος και των καταστατικών αρχών του κόμματος, καθώς και την οργανωτική ανάπτυξή του ενόψει, ιδιαίτερα, των προσεχών βουλευτικών εκλογών.

(β) Στα πλαίσια αυτά, η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή θα ορίσει άμεσα προσωρινές περιφερειακές επιτροπές (επιτροπές ανά περιφερειακή ενότητα), οι οποίες θα αναλάβουν να προωθήσουν τις θέσεις του κόμματος στην περιφέρειά τους και να συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος, τα οποία και θα εγκριθούν τελικά από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή.

(γ) Θα οργανώσει μητρώα και ηλεκτρονικούς καταλόγους μελών και φίλων, στους οποίους θα εγγραφούν όσοι δηλώνουν ότι διάκεινται θετικά στις Αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματος και επιθυμούν ως πολίτες να εκφρασθούν μέσα από τις τάξεις του, ανεξάρτητα αν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή είναι Έλληνες της διασποράς, ή μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας διαφορετικής υπηκοότητας, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

(δ) Θα ξεκινήσει Δημόσιο διάλογο με αναρτήσεις στο Διαδίκτυο των αρχών και θέσεων του κόμματος, θα προωθήσει την ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, με όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και θα εισηγηθεί στο πρώτο τακτικό Συνέδριο το καταστατικό του κόμματος.

(ε) Είναι αρμόδια για την τελική έγκριση και κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών του κόμματος σε όλες τις περιφέρειες, για την οργάνωση της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος, την επικοινωνία, την κατανομή των δημοσίων εμφανίσεων του Προέδρου της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τη νομική υποστήριξη και την πολιτική καθοδήγηση όλων των υποψηφίων.

Γ. Καταστατικές Αρχές

1. Η πολιτική δράση, η διοίκηση και η λειτουργία του κόμματος θα διέπεται από τις ακόλουθες βασικές καταστατικές αρχές, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο καταστατικό του κόμματος, που θα εγκριθεί από το πρώτο τακτικό Συνέδριο :

(α) Το κόμμα είναι ανοικτό και σε συνεχή άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών, στην οποία αποκλειστικά στηρίζεται. Οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στις οργανώσεις του κόμματος, αποκτούν την ιδιότητα του μέλους, ενώ στις συνεδριάσεις των οργανώσεων βάσης μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, και φίλοι. Τα μέλη και οι φίλοι αποκτούν την ιδιότητά τους με δήλωσή τους, οποτεδήποτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έγγραφης δήλωσης. Το κόμμα είναι ευρύτατα αντιπροσωπευτικό και υπηρετεί την ελεύθερη και ακηδεμόνευτη λαϊκή έκφραση.

(β) Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος εκφράζονται με άμεσες δημόσιες ψηφοφορίες, στα μείζονα ιδεολογικά, πολιτικά και διοικητικά θέματα. Τα μέλη εκπροσωπούνται στα συνέδρια και στις περιφερειακές συνελεύσεις του κόμματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του. Τα μέλη και οι φίλοι διατηρούν μόνιμη και συνεχή διαδραστική επικοινωνία με τα όργανα του κόμματος, όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στο καταστατικό.

(γ) Η πολιτική καθοδήγηση του κόμματος θα γίνεται από συλλογικά όργανα, τα οποία θα διαδεχθούν την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή. Τα όργανα του κόμματος αποφασίζουν με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και τα μέλη τους ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονται.

(δ) Τα όργανα του κόμματος θα εκλέγονται  από τα μέλη των οργανώσεων βάσης και το Συνέδριο του κόμματος. Ειδικότερα από τα μέλη του κόμματος θα εκλέγεται ο Πρόεδρος του κόμματος και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Από το Συνέδριο θα εκλέγεται ο Γραμματέας του κόμματος και τα ανώτατα συλλογικά όργανα της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

(ε) Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο ίδιο κομματικό αξίωμα για περισσότερο από δύο (2) θητείες, ο χρόνος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. Το καταστατικό θα προβλέπει ειδικότερους χρονικούς περιορισμούς για όλα τα αξιώματα και τις θέσεις του κόμματος.

Η παρούσα Ιδρυτική Δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τους πέντε (5) βουλευτές που συμμετέχουν στην Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή, ακολουθεί δε και συνυποβάλλεται η Ιδρυτική Διακήρυξη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, η οποία υπογράφεται από 243 ιδρυτικά μέλη.

 

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 1.  Η Πρόεδρος του Κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής:

      Λουκία-Ταρσίτσα Κατσέλη του Πελοπίδα

 

 2.  Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας:

      Χαράλαμπος Καστανίδης του Γεωργίου

 

 3.  Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου

      Γεώργιος Κασσάρας

 

 4.  Η Βουλευτής Αχαϊας

      Μαρία Κυριακοπούλου

 

 5.  Ο Βουλευτής Β’ Αθήνας

      Λάμπρος Μίχος

 

 6.  Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

      Κυριακή Τεκτονίδου

 

 7.  Ο Βουλευτής Αχαϊας

      Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος