Οι ιδεολογικές και πολιτικές αρχές της "Κοινωνικής Συμφωνίας"

Οι ιδεολογικές αρχές μας ορίζονται από την ένταξη της  «Κοινωνικής Συμφωνίας» στην ευρωπαϊκή πολιτική παράδοση του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Οι ιδεολογικές ρίζες της βρίσκονται στην παράδοση του πολιτικού φιλελευθερισμού και στις κοινωνικές θεωρίες του σοσιαλισμού. Οι αξίες της συμπυκνώνονται στις έννοιες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

 

Η «Κοινωνική Συμφωνία» φιλοδοξεί να εκφράσει τις δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις της χώρας, της νέας γενιάς, και όλων όσων επιζητούν την πρόοδο με αξιοπρέπεια και με δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, θέλει να καταστεί η συνείδηση και η διαχρονική φωνή των πιο αδύναμων και  ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

Πιστεύουμε ότι, ενώ η συντηρητική ιδεολογία δεσμεύεται αποκλειστικά στο όνομα της ατομικής ελευθερίας, η προοδευτική ιδεολογία δεσμεύεται ταυτόχρονα στο όνομα και της ελευθερίας και της ισότητας. Ενώ η συντήρηση εκκλησιάζεται στην αγορά, η πρόοδος αξιοποιεί την αγορά, διανέμει δίκαια και προασπίζει δημόσια αγαθά και κοινωνικά δικαιώματα. Ενώ οι νεοφιλελεύθεροι ορκίζονται στον ελεύθερο ανταγωνισμό, οι προοδευτικοί μάχονται για την αλληλεγγύη, τη συλλογική οργάνωση και δράση. Ενώ οι συντηρητικοί προτάσσουν εκβιαστικά διλήμματα και καλλιεργούν την ανασφάλεια και τους φόβους, οι προοδευτικοί αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη, τις θετικές προσδοκίες και  προοπτικές.

 

Πιστεύουμε ότι, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες δεν είναι μόνον απότοκες της λειτουργίας του αχαλίνωτου καπιταλισμού, αλλά και συνέπεια ενός πολιτικού συστήματος στο οποίο οι ολιγαρχίες του πλούτου, τα κλειστά κυκλώματα εξουσίας και τα εξωθεσμικά κέντρα ασκούν υπέρμετρη επιρροή. Για την προοδευτική παράταξη η πολιτική είναι υπεράνω της οικονομίας και το δημόσιο συμφέρον υπεράνω των οικονομικών ελίτ.

 

Υποστηρίζουμε την προστασία των «δημόσιων αγαθών» τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομία. Η αγορά παράγει ανισότητες και αποδείχθηκε ακατάλληλος μηχανισμός για να διαχειρισθεί οικουμενικά ή σπάνια αγαθά, όπως είναι οι φυσικοί πόροι, ο αέρας, το νερό, η ασφάλεια. Το πεδίο των δημόσιων αγαθών δεν μπορεί παρά να είναι αντικείμενο υπεύθυνης κοινωνικής διαχείρισης  που στηρίζεται στην διαφάνεια και λογοδοσία.

 

Υποστηρίζουμε την εξεύρεση μιας νέας ισορροπίας μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, δηλαδή μεταξύ οικονομίας και δημοκρατίας. Για τις προοδευτικές δυνάμεις, η κοινωνία και η δημοκρατία είναι υπεράνω των αγορών. Ο Ελληνικός Λαός πάνω από τους κερδοσκόπους και τα παιχνίδια τους. Οι αγορές είναι ένα εργαλείο στα χέρια της κοινωνίας και της δημοκρατίας για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων.

 

Γνωρίζοντας ότι οι ουτοπίες του σήμερα είναι συνήθως οι πραγματικότητες του αύριο, κατανοούμε την ανάγκη να σχεδιάσουμε έγκαιρα την «Οικονομία του Ελεύθερου Χρόνου» ιδιαίτερα σε μια εποχή επαναστατικών τεχνολογιών,  αυτοματισμών και  γνώσης και σε μια κοινωνία που η δημογραφική γήρανση μεταβάλλει ραγδαία τα κοινωνικά δεδομένα. Το αναφαίρετο δικαίωμα στην εργασία πρέπει να συνδυαστεί με το δικαίωμα στον δημιουργικό  ελεύθερο χρόνο, στη βελτίωση των όρων και συνθηκών  εργασίας, στην κοινωνική προσφορά και δράση. Η τεχνολογία θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία του ανθρώπου και της κοινωνίας και όχι των οικονομικών μεγαθηρίων και των ηγετικών ελίτ που επιτήδεια ενθυλακώνουν το πλεόνασμά της.

 

Ο νέος κοινωνικός συνασπισμός εξουσίας που θα στηρίξει μια προοδευτική διακυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματιστεί απλώς με μοναδικό κριτήριο την ταξική θέση μιας κοινωνικής ομάδας στην κοινωνική οργάνωση της χώρας ή με την άθροιση ασαφών κλαδικών-ταξικών αναφορών. Ούτε αρκεί το κλαδικό προσκλητήριο που μέχρι τώρα απευθύνουν τα κόμματα.

 

Η «Κοινωνική Συμφωνία» οφείλει να εκφράσει και να συγκροτήσει μια νέα συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων στη βάση κοινών αξιών και πολιτικών θέσεων. Η διαμόρφωση του νέου κοινωνικού συνασπισμού εξουσίας προϋποθέτει την αποδοχή, όχι κλαδικών αιτημάτων, αλλά συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων που θα αναπλάθουν τις  πλειοψηφίες και μειοψηφίες στο εσωτερικό των κοινωνικών δυνάμεων.

 

Για να πετύχουμε, πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες με απόλυτη ειλικρίνεια, μαθαίνοντας από τα λάθη της μεταπολιτευτικής ιστορίας. Να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας για να μας αντιλαμβάνονται ως αληθινούς και οι άλλοι. Να εξοπλιστούμε με την ηθική της ευθύνης και να υποσχεθούμε ένα μέλλον φτιαγμένο, όχι από το υλικό των εύκολων και εφήμερων επιθυμιών, αλλά από το υλικό της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας που γεννά η επίπονη δημιουργική  προσπάθεια.