Επιστολή Προέδρου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Λούκας Τ. Κατσέλη προς τον Πρωθυπουργό

Προς

κ. Α. Σαμαρά

Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Αθήνα, 1η Αυγούστου 2012

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Παρακολουθούμε όλοι με αγωνία τις κοπιώδεις προσπάθειες που κάνει η Κυβέρνηση αλλά και τις συνεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιτελείων των κομμάτων για να οριστικοποιηθούν τα  μέτρα των  11,5 δις ευρώ, τα οποία αποτελούν  δέσμευση για επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, όπως αυτό είχε συμφωνηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες   βαθειάς και συνεχιζόμενης  ύφεσης για πέμπτη συνεχή χρονιά, η  υλοποίηση της δέσμευσης αυτής όχι μόνο δεν αποτελεί λύση αλλά θα επιφέρει νέα  μείωση της αγοραστικής δύναμης, επιδείνωση του ιδιωτικού χρέους,  γενικευμένη στάση πληρωμών  και μεγαλύτερες αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2012 και 2013. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους ότι οι δημοσιονομικές αποκλίσεις του 2011 και 2012 είναι κυρίως αποτέλεσμα της ύφεσης και  της αδυναμίας πληρωμών που έχουν επιφέρει τα ίδια τα μέτρα προσαρμογής και όχι τόσο αποτέλεσμα της δικής μας μη συμμόρφωσης  σε επιμέρους δεσμεύσεις. Ακόμα και αν η οριστικοποίηση των μέτρων αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του Σεπτεμβρίου, τα προβλήματα χρηματοδότησης θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο  οι προοπτικές βιωσιμότητας του χρέους δεν βελτιώνονται και οι διεθνείς αγορές προεξοφλούν αδυναμία πληρωμής των οφειλών μας.

Για τους λόγους αυτούς  επιβάλλεται να αντιστραφεί η λογική της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας. Επιβάλλεται δηλαδή να προταχθεί ως αντικείμενο πολιτικής  διαπραγμάτευσης η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ελληνικού χρέους στη βάση αναθεωρημένων εκτιμήσεων για την ύφεση και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και εκτιμήσεων για τη δυνατότητα επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων και εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις και ακολούθως να προσδιορισθεί το ύψος, τα μέτρα και την χρονική κατανομή της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Για το σκοπό αυτό η Κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλει αμέσως αίτημα  προς το Δ.Ν.Τ., την Ε.Κ.Τ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - πριν την πληρωμή του ομολόγου προς την ΕΚΤ - να  κατατεθεί και δημοσιοποιηθεί επίσημη έκθεση για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους με τη συμβολή και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων.  Με βάση την Έκθεση αυτή θα πρέπει να υπάρξει πολιτική διαπραγμάτευση και να ληφθούν αποφάσεις είτε για νέο «κούρεμα», είτε για ρύθμιση, είτε για αγορά χρέους από τη δευτερογενή αγορά, είτε για διαγραφή χρέους ή συνδυασμό των ανωτέρω και να προσδιορισθεί ο ρυθμός ανάπτυξης που είναι αναγκαίος και συμβατός με την επίτευξη βιωσιμότητας. Τότε και μόνο τότε μπορεί και πρέπει να προσδιορισθεί το μέγεθος και το περιεχόμενο των δημοσιονομικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν, καθώς και ο αναγκαίος χρονικός ορίζοντας της δημοσιονομικής προσαρμογής. Στο μεταξύ, η Κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρώσει την προσπάθειά της στην γρήγορη υλοποίηση διαρθρωτικών και ρυθμιστικών τομών που προάγουν τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα, τη  δημοσιονομική εξυγίανση και την κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο ενός Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης. 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η έξοδος από την κρίση είναι εφικτή μόνο όταν η χώρα μας  ανακτήσει  την  πρωτοβουλία των κινήσεων. Η στρατηγική που προτείνω είναι η μόνη που, υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορεί να παράσχει τους αναγκαίους βαθμούς ελευθερίας προς την Ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να αποφευχθεί ένα νέος αδιέξοδος κύκλος λιτότητας, ύφεσης, ανεργίας και εκτίναξης του χρέους. Η στρατηγική αυτή  μπορεί να γίνει καταλύτης για την αναγνώριση των πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας, την προώθηση ρεαλιστικών λύσεων και τη σταδιακή  ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας μας στις διεθνείς αγορές, ώστε να μπορέσουμε να καταστούμε φερέγγυοι για άντληση χρηματοδοτικών κεφαλαίων.

Με εκτίμηση,

Καθ. Λούκα Τ. Κατσέλη

Πρόεδρος Κοινωνικής Συμφωνίας