Ερώτηση της Μαρίας Κυριακοπούλου για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4038/12 των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΤΑΝ

30-3-2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

Θέμα: «Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4038/12 των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΤΑΝ»

Κύριε Υπουργέ,

Με το άρθρο 21 του ν. 4038/2012 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους κάποιων ασφαλιστικών φορέων, όπως του ΙΚΑ, να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους και μεγάλη έκπτωση.

Ανάλογη ρύθμιση δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους στο ΤΑΝ (Ταμείο Ασφάλισης Νομικών), με αποτέλεσμα νέοι δικηγόροι που έχουν λάβει δάνεια, σεισμόπληκτοι ή πυρόπληκτοι ή δικηγόροι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές κλπ. να μην μπορούν να προβούν σε κάποια ρύθμιση με το Ταμείο τους σε μία περίοδο που το επάγγελμά τους διέρχεται κρίση, στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιονομικής ύφεσης.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΤΑΝ με τους ασφαλισμένους των άλλων ταμείων, αλλά και για λόγους αναλογικότητας στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, κρίνεται εύλογο να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το ΤΑΝ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

-       Υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν τη διάκριση αυτή;

-       Πώς θα αντιμετωπίζατε μια ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4038/12 των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΤΑΝ;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Η. Κυριακοπούλου