Ερώτηση της Μαρίας Κυριακοπούλου για τις απολύσεις στην Solar Cells 27/03/2012

Ερώτηση προς την Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα Άννα Διαμαντοπούλου, κατέθεσε η Βουλευτής Αχαΐας της «Κοινωνικής Συμφωνίας» Μαρία Κυριακοπούλου, σχετικά με τις υποχρεώσεις του ομίλου εταιρειών «Solar Cells Hellas». Στην ερώτησή της η Μαρία Κυριακοπούλου ζητά διευκρινήσεις για το εάν η παραπάνω επένδυση συνολικού κόστους 93.285.462 €, η οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν.3299/2004, συνέβαλε στην αναπτυξιακή στρατηγική, εάν τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις και γιατί  ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων εργασίας, όπως προκύπτει από τις πράξεις υπαγωγής των διατάξεων του ν.3299/2004, μειώνεται σύμφωνα με τις καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων του Ομίλου εταιρειών «Solar Cells Hellas».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς την  Υπουργό

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Κα. Άννα Διαμαντοπούλου

 Θέμα: Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ομίλου εταιρειών «Solar Cells Hellas»

 Κυρία Υπουργέ,

στην περιοχή της ΒΙΠΕ Πατρών αναπτύχθηκε ο Όμιλος εταιρειών «Solar Cells Hellas» με δραστηριοποίηση στη βιομηχανική παραγωγή  δισκίων πυριτίου (wafers), φωτοβολταϊκών στοιχείων (solar cells) και φωτοβολταϊκών πλαισίων (pv modules) σε πλήρως καθετοποιημένες και αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής.

Ο Όμιλος αποτελείται από την «Solar Cells Hellas ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και την «Soltech ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», δύο παραγωγικές μονάδες με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Οι δύο αυτές εταιρείες είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, για την ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων, τόσο κατά το στάδιο της ίδρυσης, όσο και της επέκτασης των μονάδων παραγωγής τους.

Για την εταιρεία «Solar Cells Hellas ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης έγινε  την 22.12.2008 με την υπ’αριθμ.27489/ΥΠΕ/4/00094/Ε/ν.3299/2004 /01.06.2009  απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την ίδρυση και την υπ’αριθμ.27492/ΥΠΕ/4/00342/Ε/ν.3299/2004/01.06.2009 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση (ΦΕΚ 1088 τ.Β. 05.06.2009),  με συνολικό κόστος επένδυσης 40.652.500 € και την υποχρέωση για 126 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) από τις οποίες πιστοποιήθηκαν 70 .

Για την εταιρεία «Soltech ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης για την ίδρυση έγινε  την 26.03.2010 με την υπ’αριθμ. 51469/ΥΠΕ /4/00445/ν.3299/2004/12.11.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ1804τ.Β.17.11.2010) και για την επέκταση την 07.01.2010 με την υπ’αριθμ. 47589/ΥΠΕ/5/00002/Ε/ν.3299/2004/21.10.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1731 τ.Β. 04.11.2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.47589/ΥΠΕ/5/00002/Ε/ν.3299/2004/21.10.2010  με την 11180/ΥΠΕ/5/00002/Ε/ν.3299/ 04/21.06.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1559 τ.Β. 27.06.2011) με συνολικό κόστος επένδυσης 52.632.962 € και την υποχρέωση για 155 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) από τις οποίες πιστοποιήθηκαν 85 .

Σύμφωνα όμως με καταγγελία του σωματείου των εργαζομένων του  Ομίλου εταιρειών «Solar Cells Hellas» (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 21/ 16.03.2012),  η Διοίκηση του  Ομίλου εταιρειών επικαλούμενη οικονομικά προβλήματα διέκοψε εξ ολοκλήρου την παραγωγική διαδικασία και των δύο μονάδων και απειλεί  να θέσει στο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας τους 106 εργαζομένους που σήμερα απασχολεί.

Επισημαίνουν επίσης, ότι από την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και σήμερα , έχουν απασχοληθεί 250 εργαζόμενοι από τους οποίους 144 απομακρύνθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ το προηγούμενο τετράμηνο πολλοί εργαζόμενοι τέθηκαν σε σύστημα διαθεσιμότητας.

Στις αποφάσεις ολοκλήρωσης-οριστικοποίησης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων των προαναφερομένων εταιρειών υπάρχει η ρητή υποχρέωση της δημιουργίας 281 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) ( 126 ΕΜΕ και 155 ΕΜΕ αντιστοίχως) έναντι των 106 εργαζομένων  που υποαπασχολούνται, βάσει της καταγγελίας του σωματείου των εργαζομένων .

Κυρία Υπουργέ,

α) η παραπάνω επένδυση  συνολικού κόστους 93.285.462 €, η οποία υπήχθη  στις διατάξεις του ν.3299/2004, συνέβαλε στην αναπτυξιακή στρατηγική;

β) τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις;

γ) ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων εργασίας, όπως προκύπτει από τις πράξεις υπαγωγής των διατάξεων του ν.3299/2004, γιατί μειώνεται σύμφωνα με τις καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων του  Ομίλου εταιρειών «Solar Cells Hellas»;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κυριακοπούλου