Σχετικά με της «παραιτήσεις» μελών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα , 10 Δεκεμβρίου 2014

Από το Γραφείο Τύπου της Κοινωνικής Συμφωνίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση :

Η ένταξη σε έναν πολιτικό φορέα όπως και η αποχώρηση από αυτόν ήταν και είναι ελεύθερη επιλογή, αποτέλεσμα πολιτικής σκέψης και προσωπικών πολιτικών αναζητήσεων.
Ο σεβασμός και η τήρηση των αρχών και των καταστατικών λειτουργιών του πολιτικού φορέα στον οποίον έχει ενταχθεί κάποιος αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση του.
Με γνώμονα τα παραπάνω, επιστολές παραίτησης όπως αυτή του κ. Χρήστου Παπαδόπουλου και της κας Ειρήνης Γαβρίλη, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή ενέργεια τους προς τα όργανα του κόμματος, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, ή η κατάθεση της όποιας διαφωνίας τους για τις αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής και για την πολιτική που ακολουθείται ή οποιαδήποτε τεκμηριωμένη καταγγελία για αντικαταστατικές και αθέμιτες ενέργειες μελών του κόμματος και των οργάνων του, δημιουργούν πλήθος ερωτημάτων, ειδικά όταν περιέχουν και ανακριβή στοιχεία για δήθεν αποχωρήσεις εκατοντάδων μελών.
Οι όποιες προσωπικές απόψεις ή φιλοδοξίες είναι σεβαστές, αλλά η Κοινωνική Συμφωνία ιδρύθηκε, υπάρχει και λειτουργεί με αρχές από τις οποίες δεν έχει μετακινηθεί ούτε χιλιοστό με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Λαού και του Τόπου και όχι των μελών της.

Γραφείο Τύπου
Κοινωνικής Συμφωνίας