Παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην Πάτρα 04/04/2012