Εκδήλωση της "Κοινωνικής Συμφωνίας" στη Τριταία 02/02/2013